Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BRABEC, T. (2015): Uzavřené areály jako příklad rezidenční segregace v Praze. Geografické rozhledy, 24(5), 32.

Stáhnout článek

Abstrakt: V Praze narůstá počet uzavřených rezidenčních areálů, ve kterých se separují bohatí obyvatelé. Vznik těchto objektů je podmíněn a zapříčiněn neoliberální politikou, společenskou poptávkou a snahou developerů o vytváření nového realitního produktu. Vznik uzavřených areálů přináší především negativní důsledky, je proto důležité věnovat jim patřičnou pozornost.

Klíčová slova: uzavřené rezidenční areály, Praha, rezidenční segregace, developeři, neoliberalismus

Abstract (EN): Gated Communities as an Example of Residential Segregation in Prague. The number of gated communities in Prague is growing, separating wealthier residents from the remaining population. The emergence of such neighbourhoods is caused by neoliberalism, social demand and developers’ activities. The emergence of gated communities leads to many negative consequences, making it important give due attention to this process.

Keywords (EN): gated communities, Prague, residential segregation, developers, neoliberalism