Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BŘEŽNÝ, M. (2015): Sesuvy – hrozba i krása. Geografické rozhledy, 24(4), 4–5.

Přílohy:

Winter Olympic Games, geographical aspects, assessing success of countries