Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRDINA, A., ROMPORTL, D. (2015): Horká místa světové druhové rozmanitosti. Geografické rozhledy, 24(4), 6–7.

Přílohy:

Horké skvrny biodiverzity (mapová příloha)