Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D., NEKOLNÝ, L. (2015): Rub a líc turistické přitažlivosti. Geografické rozhledy, 24(4), 8–9.

Stáhnout článek

Přílohy:

Nejnavštěvovanější turistické síle (tabulkové přílohy)

Abstrakt: Příspěvek se věnuje v obecné rovině přitažlivosti turistických cílů a poukazuje na konkrétních příkladech jaká rizika nadměrná a neregulovaná přitažlivost přináší. Přibližuje i problematiku statistických údajů, za pomoci kterých bývá přitažlivost turistických cílů hodnocena.

Klíčová slova: cestovní ruch, UNESCO, turisté, návštěvnost

Abstract (EN): Two Sides of Tourist Attractiveness. This article explores the attractiveness of tourist destinations and points out certain risks that can accompany excessive, unregulated tourist interest. It also discusses some of the problems associated with statistical data used to assess the attractiveness of toursit destinations.

Keywords (EN): tourism, UNESCO, tourists, tourist visits