Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KAŠKOVÁ, M., CHROMÝ, P. (2015): Přitažlivost „značkových“ míst. Geografické rozhledy, 24(4), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Téma značek je stále přitažlivější, a to i pro geografii. Nově se formující geografie značek se věnuje vztahům mezi značkami a prostorem. Kromě zkoumání prostorových aspektů obchodních značek a certifikace místa původu výrobků skrze spotřebitelské značky se věnuje též aktuálnímu jevu vytváření značek pro místa, resp. regiony. Zároveň odkrývá problémy, které s sebou využívání značek nese.

Klíčová slova: obchodní značky, spotřebitelské značky, geografie značek, značení místa

Abstract (EN): The Attractiveness of “Branded” Places. The topic of brands and labels is becoming increasingly attractive, even in geography. The newly emerging branding geography focuses on relationships between brands/labels and space. In addition to the spatial aspects of brands and place-of-origin certification schemes, this new field also explores the current trend of place branding. It also reveals a number of problems related to branding and labelling.

Keywords (EN): brands, labels, branding geography, place branding