Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SKOKAN, L. (1997): Změny v odvětvové a územní skladbě světového hospodářství II. Geografické rozhledy, 6(3), 92–95.

Stáhnout článek