Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČIHAŘ, M. (1997): Ochrana přírody a krajiny v České republice. Geografické rozhledy, 6(3), 97–101.

Stáhnout článek

Přílohy:

K článku I Martina Čihaře: OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE