Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NÉTEK, R. (2015): Vizualizace virtuálního glóbu ve webovém prohlížeči. Geografické rozhledy, 24(4), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek popisuje možnosti vizualizace 3D glóbu v prostředí webového prohlížeče. V současné době jsou trendem internetová řešení založená na technologiích HTML5 a WebGL na úkor specializovaných softwarů. Princip webových glóbů umožňuje vizualizaci topografických i tematických dat, většinou v kombinaci s digitálním modelem reliéfu, což přináší lepší 3D iluzi reálného prostoru. Článek charakterizuje principy vizualizace glóbu ve webovém prohlížeči. Na případu open source projektu Cesium je demonstrována instalace a možnosti přizpůsobení glóbu na server.

Klíčová slova: virtuální glóbus, Cesium, prohlížeč, WebGL, HTML5

Abstract (EN): Visualizing Virtual Globes in a Web Browser. This paper describes methods for depicting 3-D globes in a web browser environment. Currently, users tend to prefer globes based on HTML5 and WebGL technologies. By design virtual globes enable the visualization of both topographical and thematic layers, in most cases rendered on a digital elevation model. This creates a three dimensional illusion of real space. This paper describes the principles and prerequisites of interactive globes in a web browser. It focuses on the open source project Cesium, demonstrating the installation process as well as some essential steps for basic customisation.

Keywords (EN): virtual globe, Cesium, web browser, WebGL, HTML5