Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HERINK, J. (1996): Jak se vyučuje zeměpisu a vlastivědě v letošním školním roce? Geografické rozhledy, 6(2), 42–45.