Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HAVRLANT, M. (1996): Milionový nárůst cestovního ruchu ve slezské části česko-polského pohraničí. Geografické rozhledy, 6(2), 45–48.