Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce biologie. Geografické rozhledy, 24(4), 14–16.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mapy jako důležitý zdroj informací mají své místo kromě hodin zeměpisu i ve výuce ostatních vyučovacích předmětů. Záměrem článku je seznámit především učitele biologie, respektive přírodopisu s opodstatněním integrace map do výuky tohoto předmětu a poskytnout jim konkrétní aktivity, díky kterým mohou u svých žáků rozvíjet mapové dovednosti zároveň se specifickými dovednostmi biologie.

Klíčová slova: mapa, rozvoj mapových dovedností, biologie

Abstract (EN): Developing Map Skills in Biology. As an important source of information, maps are useful in a number of school subjects beyond geography. This article seeks to familiarize biology teachers, in particular, with the importance of integrating maps into biology lessons. It offers specific examples on how to develop pupils’ map skills in conjunction with key concepts from biology.

Keywords (EN): map, map skills development, biology