Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠTECHOVÁ, J. (1996): Hodiny zeměpisu trochu jinak. Geografické rozhledy, 6(2), 67.