Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRÁL, L. (2015): Geoinformatické kurikulum a jeho aplikace do výuky. Geografické rozhledy, 24(4), 16–18.

Přílohy:

Strašnice – Bariéry (GIS vrstvy)