Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PÁNKOVÁ, L. (2015): Rozvojová spolupráce – téma ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 24(4), 19–21.

Stáhnout článek

Přílohy:

Textová příloha

Abstrakt: Ukázka lekce pro starší žáky základních škol a pro mladší žáky škol středních. V příspěvku je rozpracována metodika lekce, ve které žáci zjišťují souvislosti mezi válkou ve Vietnamu a rozvojovými projekty realizovanými českými aktéry ve Vietnamu. V první části lekce žáci evokují, co se jim vybaví, když se řekne Vietnam. Druhá část lekce přináší žákům informace o válce ve Vietnamu, ve dvojicích zjišťují dopady chemikálie Agent Orange. Formou reportáže představují české rozvojové projekty, které pomáhají ve Vietnamu. Na závěr reflektují nově získané informace a diskutují o propojenosti mezi Českem a Vietnamem.

Klíčová slova: Vietnam, rozvojová spolupráce, globální rozvojové vzdělávání, humanitární pomoc

Abstract (EN): Cooperation in Development: Topic for Geographical Instruction. Lesson plan for older primary school or younger secondary school students. The lesson invites students to discover connections between the Vietnam War and development projects, later carried out by Czech organizations in Vietnam. During the first part of the lesson, students discuss what comes to their mind when someone says Vietnam. Next, students learn about the Vietnam War, specifically about Agent Orange and the effects of its use. The students then report on what they have learned about specific Czech development assistance projects that are beány realized in Vietnam. In conclusion, they reflect on their newly acquired information and discuss connections between Czechia and Vietnam.

Keywords (EN): Vietnam, cooperation in development, global development, humanitarian aid