Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PÁNKOVÁ, L. (2015): Rozvojová spolupráce – téma ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 24(4), 19–21.

Přílohy:

Textová příloha