Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOVÁŘ, J. (1996): Ke vzniku nového okresu Jeseník. Geografické rozhledy, 6(1), 19–21.

Stáhnout článek