Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

UXA, M., KŘÍŽEK, M., MIDA, P. (2015): Relativní výšková členitost reliéfu. Geografické rozhledy, 24(4), 22–23.

Přílohy:

Relativní výšková členitost (mapa)
Nadmořské výšky (mapa)