Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BOHÁČ, A. (2015): Syrské památky UNESCO v ohrožení. Geografické rozhledy, 24(4), 24–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Sýrie, země ležící odedávna na křižovatce dějin, je od roku 2011 vystavena ničivé občanské válce. Válce, v níž nejsou jasně vymezené frontové linie a v níž není snadné rozeznat civilisty od ozbrojených skupin. Počet obětí války se odhaduje na 200 000, přičemž z množství Syřanů se stali uprchlíci. Válka se nevratně dotkla rovněž významných staveb v zemi, včetně těch zařazených do Seznamu světového dědictví UNESCO, které byly poškozeny boji či rabováním.

Klíčová slova: Sýrie, válka, UNESCO, ničení, pašování

Abstract (EN): Syrian World Heritage Sites in Langer. Syria, a country located at the crossroads of history, has been afflicted by devastating civil war since 2011. This war has no clearly defined front lines and it is not easy to distinguish civilians from armed groups. Victims of the war are estimated to number 200 000 and many Syrians have become refugees. The war has also irreversibly impacted important buildings in the country, including some listed as UNESCO World Heritage Sites that have been damaged by fighting and looting.

Keywords (EN): Syria, war, UNESCO, destruction, smuggling