Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPSKÝ, A. (2015): Muslimská menšina ve Švédsku. Geografické rozhledy, 24(4), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se zabývá integrací muslimů do švédské společnosti. Popsán je švédský vzdělávací systém imigrantů se zaměřením na muslimy. V neposlední řadě jsou charakterizovány muslimské menšiny ve Švédsku a stručně popsána historie migrace této náboženské skupiny do Švédska.

Klíčová slova: integrace, Komvux, muslimové

Abstract (EN): The Muslim Minority in Sweden. This article examines the integration of Muslims into Swedish society. It describes the Swedish immigrant education system with a focus on Muslims. It also characterizes Muslim minorities in Sweden and briefly describes the history of Muslim migration to Sweden.

Keywords (EN): integration, Komvux, Muslims