Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SVOBODA, P., NEMEŠKAL, J. (2015): Nezaměstnanost v Česku v historickém pohledu. Geografické rozhledy, 24, 4, s. 28–29.

Stáhnout článek

Přílohy:

Aplikace do výuky

Abstrakt: Článek se zaměřuje na nezaměstnanost v Česku s perspektivy dlouhodobých proměn ekonomické reality v průběhu 20. a 21. století. Stručně popisuje vývoj nezaměstnanosti a její regionální rozdíly, stejně jako vývoj různých metodik používaných pro měření nezaměstnanosti.

Klíčová slova: nezaměstnanost, podzaměstnanost, Česko, historický pohled, geografie práce

Abstract (EN): Unemployment in Czechia: A Historical Perspective. This article focuses on unemployment in Czechia using a long-term perspective considering changes in economic reality over the course of the 20th and 21st centuries. The article briefly summarizes developments in the unemployment rate and regional differences It also describes the development of a variety of methodologies used to measure unemployment.

Keywords (EN): unemployment, underemployment, Czechia, historical perspective, labour geography