Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ANDĚL, J., BLÁHA, J. D. (2015): Zimní olympijské hry a jejich geografická dimenze. Geografické rozhledy, 24(4), 30–32.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vývoj úspěšnosti vybraných států na základě bodového hodnocení během období 1972–2014, Nejúspěšnější země podle skupin sportů na ZOH v Soči 2014 (tabulkové přílohy)

Abstrakt: Zimní olympijské hry a jejich geografická dimenze. Článek přibližuje současnost a historický vývoj zimních olympijských her (ZOH) a snaží se nastínit geografické aspekty jejich konání. Pro snazší aplikaci problematiky do výuky je text doplněn o grafy a přehledné mapy, jež dokumentují úspěšnost jednotlivých zemí a naznačují souvislosti s geografickými specifiky jednotlivých států a jejich obyvateli.

Klíčová slova: zimní olympijské hry, geografické aspekty, hodnocení úspěšnosti zemí

Abstract (EN): The Winter Olympic Games and their Geographic Dimension. This article explores current and historical development of the Winter Olympic Games and seeks to shed light on various geographical aspects of the games. A number of graphs and maps complement the text. They document various countries’ success and suggest relationships between geographical features of the various states and their citizens and winter Olympic success.

Keywords (EN): Winter Olympic Games, geographical aspects, assessing success of countries