Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HORÁLEK, A. (2015): Umbrella Movement: Hongkongské hnutí v širším čínském kontextu. Geografické rozhledy, 24(3), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek se zabývá širšími okolnostmi a pozicí Hongkongu v Číně a pohlíží na hnutí jako speciální, nikoli však ojedinělý jev. Dokládá, že Hongkong je založen primárně na liberálních principech, avšak míra demokracie je v této bývalé britské kolonii nízká. Současný spor o podobu volby správce je tak nutno chápat v kontextu nejen politickém, ale i sociálním.

Klíčová slova: Umbrella Movement, Hongkong, sociální hnutí, ČLR, demokracie

Abstract (EN): The Umbrella Movement: Hong Kong’s Movement in Its Broader Chinese Context. This article focuses on the political position of Hong Kong within China. The Umbrella Movement itself is understood as an exceptional yet understandable result of internal developments. The author argues that Hong Kong is not a democratic but rather a liberal political unit and that the current clash between protesters and the government must be understood from both political and social perspectives.

Keywords (EN): Umbrella Movement, Hong Kong, social movements, PRC, democracy