Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce. Geografické rozhledy, 24(3), 14.

Stáhnout článek

Abstrakt: Mapy se stávají stále důležitějším zdrojem informací. Žáci se s nimi běžně setkávají například na internetu či při sledování televizních pořadů. Průnik map do nejrůznějších oborů vybízí k zařazování aktivit s nimi spojenými do výuky i jiných vyučovacích předmětů, nejen zeměpisu. Právě prokázání významu práce s mapou jako integrujícím mezipředmětovým prvkem je záměrem tohoto úvodního článku, na který navazují tři články shrnující využití map v biologii, dějepisu a matematice.

Klíčová slova: mapa, rozvoj mapových dovedností, vzdělávání

Abstract (EN): The Importance of Map Skill Development in Education. Maps are becoming an increasingly important source of information. Pupils often come across them while surfing the internet or watching television. The proliferation of maps into various fields calls for an integration of activities requiring work with maps into lessons in subjects other than geography. The introductory article seeks to demonstrate the importance of this integration. Three follow-up articles will explore use of maps in biology, history and mathematics.

Keywords (EN): map, map skill development, education