Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ROSOCHA, M. (2015): Makroregiony světa a jejich smysl ve výuce. Geografické rozhledy, 24(3), 17–19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Makroregiony a jejich budoucnost – aktivita do vyučovací hodiny
Mapová příloha

Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad smyslem a pojetím dnešní výuky makroregionů, snaží se nelézt a pojmenovat příčiny, které dnes tuto výuku nejvíce zatěžují. Ve své druhé části nabízí několik příkladů pro výuku, které umožňují vyhnout se zažitému vymezování makroregionů a zvolit si neformální postupy.

Klíčová slova: regionální geografie, vymezení makroregionů, metody výuky

Abstract (EN): Macro-Regions of the World and Their Role in Instruction. This article considers the purpose and concepts behind current instruction on macro-regions. It attempts to identify the most significant issues that tend to burden such instruction. The article’s second section presents a number of examples for instruction, all of which enable teachers to avoid the routine delimitation of macro-regions and select more informal approaches.

Keywords (EN): regional geography, specification of macro-regions, teaching methods