Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2015): Voda ve Střední Asii. Geografické rozhledy, 24(3), 22–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Přílohové materiály (grafy, fotografie)

Abstrakt: Článek pojednává o zdrojích vody v regionu Střední Asie. Kyrgyzstán a Tádžikistán disponují rozsáhlými zdroji vody, které využívají celoročně na výrobu elektrické energie. Naproti tomu Uzbekistán a Turkmenistán je závislý na vodě, která do země přiteče a využívá se zejména na závlahy v letním období. Státy mezi sebou musí více spolupracovat, aby se vyřešily všechny problémy, které zde vody přináší.

Klíčová slova: voda, Střední Asie, zavlažování zemědělské půdy, bavlník

Abstract (EN): Water in Central Asia. This article discusses sources of water in Central Asia. Kyrgyzstan and Tajikistan have excellent access to water, which they use throughout the year to generate electricity. In contrast, Uzbekistan and Turkmenistan are dependent on water that flows through their borders and which they use primarily for irrigation during summer months. The four countries must cooperate better to resolve the problems presented by their unequal access to water.

Keywords (EN): water, Central Asia, irrigation, cotton