Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2015): Voda ve Střední Asii. Geografické rozhledy, 24(3), 22–23.

Přílohy:

Přílohové materiály (grafy, fotografie)