Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I., GANZEI, K. (2015): Vladivostok vládnoucí východu? Geografické rozhledy, 24(3), 26–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Russky Island (Japan Sea, Russia) – land use and land cover changes from 2007 to 2014

Abstrakt: Vladivostok byl dlouhou dobu uzavřeným městem. Když byly přístav i město uvolněny pro ruské i zahraniční návštěvníky nastal rozvoj města a jeho nových funkcí. Když se stalo Rusko členem APEC, bylo rozhodnuto uspořádat zasedání prezidentů a předsedů vlád Tichomoří ve městě, později záměr přesunut na ostrov Russkij. Během tří let dostala tato aglomerace obrovské investice, které snad budou klíčové pro budoucí rozvoj širšího zázemí. Po skončení zasedání APEC byla část infrastruktury vložena do nové Dálněvýchodní univerzity, nové hotely, kasina obslužná vybavenost mají přilákat nové turisty z okolních bohatých států.

Klíčová slova: Vladivostok, okno do Tichomoří, ostrov Russkij, APEC konference 2012

Abstract (EN): Vladivostok: Ruling the East? For many years, Vladivostok was a closed city. When the port and city began to open up (1988), we saw big efforts to develop economic, transportation and infrastructure. Russia became a member of APEC, which influenced the further development of Vladivostok. Preparing for the 2012 APEC Summit provided a huge boost to the development of the city and the entire region. Huge investment gave a new face to the town, including the development of Russky Island, where the aforementioned summit was held. Now the new Far East University, a casino and other functions are influencing the future of this peripheral region.

Keywords (EN): Vladivostok, window on the Pacific, Russky Island, 2012 APEC Summit