Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BIČÍK, I., GANZEI, K. (2015): Vladivostok vládnoucí východu? Geografické rozhledy, 24(3), 26–27.

Přílohy:

Russky Island (Japan Sea, Russia) – land use and land cover changes from 2007 to 2014