Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČECHOVÁ, L. (2014): Nesamosprávná území v Tichomoří a jejich geostrategický význam. Geografické rozhledy, 24(2), 6–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Obrázek – Mapa znázorňující nesamosprávná území v Tichém oceánu

Abstrakt: Článek analyzuje otázku nesamosprávných území v Tichém oceánu v souvislosti s jejich geostrategickým významem a dekolonizačním procesem. Zaměřuje se na příklad problematiky Nové Kaledonie, především na dosažení její plné územní suverenity a faktory, které tomuto procesu brání. Závěrečná část obsahuje globální hledisko a nastiňuje perspektivu budoucího vývoje.

Klíčová slova: Tichomoří, dekolonizace, Nová Kaledonie, geostrategický význam

Abstract (EN): Non-Self-Governing Territories in the Pacific Ocean and their Geostrategic Importance. This article explores the issue of non-self-governing territories in the Pacific Ocean, in connection with their geostrategic importance and the decolonization process. It focuses on recent issues in New Caledonia, especially on the acquisition of complete territorial sovereignty and factors hindering factors this process. The article’s conclusion broadens to a global approach and outlines perspectives concerning future developments.

Keywords (EN): Pacific, decolonization, New Caledonia, geostrategic importance