Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČECHOVÁ, L. (2014): Nesamosprávná území v Tichomoří a jejich geostrategický význam. Geografické rozhledy, 24(2), 6–7.

Přílohy:

Obrázek – Mapa znázorňující nesamosprávná území v Tichém oceánu