Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÜLLER, M. (2014): Tropické cyklony. Geografické rozhledy, 24(2), 8–10.

Přílohy:

Grafy
Obrázky