Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2014): Čím se dnes v praxi zabývá kartograf? Rozhovor s Pavlem Blažkem. Geografické rozhledy, 24(2), 17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rozhovor s kartografem, absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, který se v praxi zabývá tvorbou geodatabází. Zdůrazňuje význam širokého geografického vzdělání a univerzitním studentům doporučuje pracovat v oboru již během studia.

Klíčová slova: geografie, kartografie, geoinformatika, geodatabáze, navigace

Abstract (EN): How Does a Cartographer Keep Busy Today? Interview with a cartographer, a graduate of Charles University’s Faculty of Science, who works at creating and maintaining geodatabases. The article emphasizes the importance of a broad geographic education encourages university students to work in their field, even before they complete their studies.

Keywords (EN): geography, cartography, geoinformation, geodatabase, navigation