Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOPAČKA, L. (1994): Průmyslové kontrasty severočeského regionu. Geografické rozhledy, 4(2), 38–41.

Stáhnout článek