Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

SUCHEVIČ, S. (1994): Kulturní dědictví severních Čech. Geografické rozhledy, 4(2), 46–47.

Stáhnout článek