Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NEVRLÝ, M. (1994): Stará tvář Jizerských hor. Geografické rozhledy, 4(2), 53–54.

Přílohy:

K článku Miloslava Nevrlého: STARÁ TVÁŘ JIZERSKÝCH HOR