Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NEVRLÝ, M. (1994): Stará tvář Jizerských hor. Geografické rozhledy, 4(2), 53–54.

Přílohy: