Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

CHVALINA, J. (1994): Ekologická rekonstrukce teplárny Trmice. Geografické rozhledy, 4(2), 55.

Stáhnout článek