Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOSTELECKÝ, T. (1994): Regionální rozdíly ve vývoji kriminality a v její celkové úrovni. Geografické rozhledy, 4(2), 59.

Stáhnout článek