Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ZEMÁNEK, L. (1994): Co najdete na pultech knihkupectví? Geografické rozhledy, 4(2), 62–63.

Stáhnout článek