Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SÝKOROVÁ, P. (2014): Dopady růstu hladiny světového oceánu na pobřežní oblasti. Geografické rozhledy, 24(2), 22–23.

Přílohy:

Obrázek – Trend změny globální průměrné výšky hladiny oceánu