Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LAŠ, L. (2014): História a perspektívy japonsko-oceánických vzťahov. Geografické rozhledy, 24(2), 28–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Za storočie rozšírilo Japonsko vplyv do Oceánie dvakrát. V snahe stabilizovať mocenské pozície v Ázii expandovalo do Oceánie, ktorá sa stala obrannou líniou Veľkej východoázijskej sféry spoločnej prosperity. V povojnovom období sa Japonci do Oceánie vracajú ako partneri, s vľúdnou tvárou a kapitálom. Cieľom príspevku je stručne charakterizovať históriu a perspektívy japonsko-oceánických vzťahov.

Klíčová slova: Japonsko, Oceánia, konflikt, obchod, spolupráca

Abstract (EN): The History and Perspectives of Japanese-Oceanic Relations. Over the last century, Japan has expanded its influence in Oceania on two occasions. In an effort to maintain positions of power in Asia, Japan expanded into Oceania which had become the southern fortress of the Greater East Asian Co-Prosperity Sphere. During postwar period Japanese are returning to Oceania as partners, with benevolent faces and capital. This article reflects on the history and perspectives of the Japanese-Oceanic relations.

Keywords (EN): Japan, Oceania, conflict, trade, cooperation