Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, G. (2017): Environmentální dopady pěstování bavlny v Uzbekistánu. Geografické rozhledy, 26(4), 6–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Očekávaná kvóta sklizně bavlny (grafická příloha 1)
Změny v průměrné hloubce (grafická příloha 2)
Literatura a zdroje dat Literatura a zdroje dat

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na environmentální dopady intenzivní produkce bavlny v Uzbekistánu, který je tradičně největším producentem bavlny v regionu Střední Asie a zároveň patří k nejvýznamnějším producentům i vývozcům na světě. Po krátkém přiblížení rozvoje bavlnářství především v sovětské éře se analýza věnuje nejvýraznějším dopadům na životní prostředí: vysychání vodních zdrojů, včetně takzvaného Aralského jezera, chemizaci a zasolení půdy i dalším negativním důsledkům intenzivního závlahového zemědělství.

Klíčová slova: bavlna, Uzbekistán, environmentální dopady, Aralské jezero

Abstract (EN): The Environmental Impacts of Growing Cotton in Uzbekistan. This paper focuses on the environmental impact of intensive cotton production in Uzbekistan, which traditionally ranks as the leading cotton producer in Central Asia region and among the world’s largest producers and exporters. Following a brief outline of the development of the cotton growing industry during the Soviet era, the analysis highlights the most devastating environmental impacts: the depletion of water sources – particularly the Aral Sea – the introduction of chemicals and salt to the soil along with other consequences of irrigation.

Keywords (EN): cotton, Uzbekistan, environmental impacts, Aral Sea