Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JANSKÝ, B. (2014): Prameny Amazonky, 24(1), 2–5.

Stáhnout článek

Abstrakt: Pramen nejdelší řeky světa fascinuje již dlouho vědce stejně jako dobrodruhy. Náš terénní výzkum probíhal v dosud poměrně málo prozkoumaném povodí řeky Lloquety, kde jsme předpokládali, že bude nalezen hlavní pramen Amazonky. Pro vymezení rozvodí a vyměření říční sítě byl v povodí Lloquety proveden detailní geomorfologický a hydrografický průzkum, přičemž byly stanoveny hydrografické charakteristiky všech pramenných toků. Po vyhodnocení všech dat bylo stanoveno, že neexistuje jediný výlučný pramen Amazonky. Doporučujeme proto, aby za pramennou oblast Amazonky bylo považováno severní úbočí masivu Cordillera Chila, kde po soutoku čtyř horských řek vzniká řeka Lloqueta.

Klíčová slova: prameny Amazonky, Samuel Fritz, Peru, vědecká expedice, hydrografická analýza, kontinentální rozvodí

Abstract (EN): Sources of the Amazon. The source of the world’s largest river has long fascinated scientists and adventurers alike. We have undertaken extensive studies in the largely unexplored Rio Lloqueta valley to identify the main stream of the Amazon River. We conducted hydrologic and geomorphologic investigations to evaluate watershed patterns and processes. We also analysed the drainage network of the Río Lloqueta and measured its headwater characteristics. We have performed the most extensive studies to date of the region and determined that a single and unique source of the Amazon River cannot be identified. We suggest that the northern hillside of the Cordillera Chila massif and the confluence of four mountain streams – Carhuasanta, Apacheta, Ccaccansa and Sillanque originating the Lloqueta River, should be regarded as the headwater territory of the Amazon River.

Keywords (EN): sources of the Amazon, Samuel Fritz, Peru, scientific expedition, hydrologic analysis, continental divide