Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠOBR, M. (2014): Česko na střeše Evropy. Geografické rozhledy, 24(1), 6–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek přináší základní informace o hydrologických a hydrografických poměrech Česka. Jsou zde vyčísleny základní údaje hydrologické bilance hlavních povodí. Rovněž jsou diskutovány velikosti zdrojů vody a její spotřeba, přičemž je poukazováno na nutnost dobře s vodou hospodařit.

Klíčová slova: pramenná oblast, povodí, evropská rozvodnice, hydrologická bilance, podzemní voda, vodní nádrž

Abstract (EN): Czechia at the Peak of Europe. This article presents basic information on the hydrological and hydrographical conditions of Czechia. It includes data on the hydrological balance of the state’s primary drainage basins. The article also discusses the size of water sources and water consumption, emphasizing the importance of carefully managing water use.

Keywords (EN): source area, drainage basin, European divide, hydrological balance, groundwater, reservoir