Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2014): Lázeňství – spojení darů přírody a lidského umu. Geografické rozhledy, 24(1), 8–9.

Stáhnout článek

Přílohy:

Přílohové materiály (mapa, grafy, typologie lázeňských míst)

Abstrakt: Článek seznamuje s pojmem lázeňství, přibližuje důvody lokalizace lázeňských míst v Česku a jejich typologii. Zabývá se vývojem lázeňství na našem území od počátků přes zlatou éru až detailněji po období posledních dvaceti let. Upozorňuje na ekonomický a kulturní význam lázeňských míst.

Klíčová slova: lázeňství, lázeňské místo, přírodní léčivé zdroje, minerální voda, balneologie

Abstract (EN): The Spa Industry: Combining Gifts of Nature with Human Skill. This article discusses the spa industry. It describes reasons for the location of spa sites in Czechia and discusses their various types. The article explores the development of the spa industry in Czechia from its beginnings, through its golden era and – with greater detail – through the last twenty years. It also examines the economic and cultural significance of spa sites.

Keywords (EN): spa industry, spa site, natural healing, mineral water, balneology