Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTYCH, P., KRYSHENYK, P. (2014): Historické památky ožívají ve 3D. Geografické rozhledy, 24(1), 12–13.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je představit 3D technologie pro účely vizualizace a rekonstrukce významných historických památek a nastínit možnosti využití těchto technologií ve výuce zeměpisu, dějepisu a v dalších oborech. Vizualizace geografických dat ve třetím rozměru je stále častěji preferována před vizualizací dvourozměrnou a 3D technologie v sobě skrývají obrovskou perspektivu ve vizualizacích a analýzách v GIS.

Klíčová slova: 3D, GIS, historická geografie, vizualizace, změny krajiny

Abstract (EN): Historical Sites Brought to Life in 3D. This article introduces 3D technology as a means of visualizing and reconstructing significant historical sites and suggests opportunities for using such technology in teaching geography, history and other subjects. Visualizing geographical data in three dimensions is increasingly preferred to two dimensions and 3D technologies possess great potential for improved visualizations and analyses in GIS.

Keywords (EN): 3D, GIS, historical geography, visualization, landscape change