Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HRUŠKA, V., KUČEROVÁ, S. R. (2014): Strategické plány rozvoje území. Geografické rozhledy, 24(1), 17–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje účel a strukturu dokumentu nazývaného strategický plán. Upozorňuje na nejčastější úskalí při tvorbě strategického plánu a nejčastější chyby, kterých se tvůrci dopouštějí. Zároveň přináší stručný návod, jak strategický plán zkonstruovat.

Klíčová slova: strategický plán, analýza území, SWOT analýza, vize, priorita, opatření, akční plán, monitoring, evaluace

Abstract (EN): The Role of the Strategic Plan in Development. This article describes the purpose and structure of a strategic plan. It identifies a number of pitfalls commonly encountered during the formation of a strategic plan, as well as the most common mistakes made by plan creators. The article also presents a brief guide for formulating a strategic plan.

Keywords (EN): strategic plan, territorial analysis, SWOT analysis, vision, priorities, provisions, action plan, monitoring, evaluation