Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JEŘÁBEK, M. (1993): Územní plánování a urbanismus. Geografické rozhledy, 3(2), 55–56.

Stáhnout článek