Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ZOUHAROVÁ, D., HORÁKOVÁ, M. (2014): Studánky v krajině za školou. Geografické rozhledy, 24(1), 20.

Stáhnout článek

Abstrakt: Prameny a studánky tvoří přírodní a historický prvek paměti krajiny. Pro školy jsou výzvou k bádání, pro veřejnost a místní samosprávy místem, o které stojí za to pečovat. Zkušenosti školy v Podomí jsou příkladem fungující místní Agendy 21, spolupráce školy, neziskové organizace i místních samospráv. Příklad osvědčené praxe nabízí i metodické materiály pro inspiraci základních a středních škol.

Klíčová slova: paměť krajiny, prameny, bádání, mapování studánek, školní vzdělávací program, místní Agenda 21

Abstract (EN): Springs in the Landscape as a Classroom. Springs are both a natural and historic element of landscape. For schools they present a challenging study subject. For the public and for local governments, they are places worth caring for. The experiences of a school in Podomí are an example of a functional, local Agenda 21: cooperation among a school, a non-profit organization and local government. This example, tried and tested in practice, is accompanied by instructional materials to inspire elementary and secondary schools.

Keywords (EN): landscape memory, springs, research, mapping springs, school educational programme, local Agenda 21