Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPROVÁ, B., SIVKOVÁ, O. (2014): Prameny demografických dat v minulosti a dnes. Geografické rozhledy, 24(1), 21–23.

Přílohy:

Sčítací arch SLDB 1991
Sčítací arch SLDB 2011