Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, G. (2017): Environmentální dopady pěstování bavlny v Uzbekistánu. Geografické rozhledy, 26(4), 6–7.

Přílohy:

Očekávaná kvóta sklizně bavlny (grafická příloha 1)
Změny v průměrné hloubce (grafická příloha 2)
Literatura a zdroje dat Literatura a zdroje dat